กล้องจุลทรรศน์ กล้องดิจิตอลไมโครสโคป

SCI045 กล้องดิจิตอลไมโครสโคปพร้อมเลนส์ ไฟวงแหวน และแท่นยึด 5.0MP USB Microscope Camera Kit Industrial Microscopes 100X Zoom Lens Table Stand Calibrate Measurement Software สำหรับ Win10

SCI044 กล้องดิจิตอลไมโครสโคปพร้อมเลนส์ แท่นยึด ไฟวงแหวนและหน้าจอ 100X Zoon Lens BNC AV TV Digital Industrial Microscope Camera SET C-Mount Lens +7

SCI043 เลนส์ไมโครสโคปส่องงาน พร้อมไฟวงแหวน และแท่นยึด Industry Microscope Lens Table Stand Dual Ring Holder + 8X-100X C-Mount Lens + 40 LED Ring Right

END016 : กล้องตรวจสอบงาน กล้องเอ็นโดสโคป HD 1080x720P 8.5mm WiFi Endoscope Borescope Inspection Camera DVR W/ 6pcs LED