กล้องจุลทรรศน์ Archive

SCI040 กล้อง จุลทรรศน์พร้อม USB Camera. ในตัว Digital Binocular Compound Microscope 40x-2000x with Built-in 3MP USB Camera (Pre-order 2-3 weeks from USA)

SCI039 กล้องจุลทรรศน์ Doctor Veterinary Clinic Trinocular Biological Compound Microscope 40X-2000X (Pre-order 2-3 weeks from USA)

SCI038 กล้องจุลทรรศน์ 40X-2000X LED Lab Trinocular Compound Microscope w 3D Two-Layer Mechanical Stage (Pre-order 2-3 weeks from USA)

SCI037 กล้องจุลทรรศน์ Doctor Veterinary Clinic Biological Trinocular Compound Microscope 40X-1000X (Pre-order 2-3 weeks from USA)