กล้องส่องฟัน Archive

Wireless intraoral dental camera กล้องตรวจฟัน

กล้องส่องฟัน 1.3M Intra Oral Dental Camera USB 6 LED

Dental camera 4 LED 1.3M Auto focus