กล้องจุลทรรศน์ Archive

SCI031 (อินเดีย) กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป พร้อมอุปกรณ์ 2000x Lab Binocular LED Microscope w Rechargeable Battery(สินค้า Pre-Order 2สัปดาห์)

SCI001 กล้องจุลทรรศน์ พร้อมอุปกรณ์ 450X Zooming Microscope with Discovery Kit

กล้องจุลทรรศน์ กล้องดิจิตอลไมโครสโคป