กล้องไมโครสโคป Archive

1.3 Mega Pixel Video 200X USB Digital Microscope PC Cam( ไม่มีกล่อง)

ไมโครสโคป 2.0M พร้อมซอฟแวร์วัดขนาด และสเกลสอบเทียบ USB microscope 2.0M with Measurement Software

กล้องไมโครสโคป 8LED 25X-400X 2M USB บันทึกภาพ วีดีโอ และวัดขนาดได้

USB Digital Microscope 2 Mega Pixel Video Camera 200X พร้อม Software วัดขนาด